Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Bijeenkomst Noordoost-Twente

Om agrarische ondernemers te informeren over de consequenties van de nieuwe meststoffenwet voor Noordoost-Twente organiseerde “Goed boeren in kleinschalig landschap” najaar 2013 een informatiebijeenkomst in het gebied. Rond de 120 melkvee-, varkens- en pluimveehouders kwamen bijeen voor een avond die in het teken stond van mest, mestoverschot en oplossingen voor het mestoverschot.

Het merendeel van de aanwezige veehouders wist dat zij een mestoverschot hebben en dat de verplichte mestverwerking komt. ‘Opstarten van nieuwe initiatieven voor mestverwerking in dit gebied is niet direct nodig, want er zijn genoeg verwerkers en initiatieven’, hield Wiebren van Stralen van LTO Noord het publiek voor. ‘Belangrijk, vooral voor de melkveehouders is om de fosfaat en stikstof zo efficiënt mogelijk te benutten en zo op het eigen bedrijf te houden, en als er dan toch een overschot is, praat ook eens met een varkenshouder in de buurt. Uitruil van verwerkingsplicht biedt kansen.’

Na afloop werd nog flink gediscussieerd. De ondernemers moeten eind 2013 de mestboekhouding op orde te hebben. Het overschot van mest be- en/of verwerken hoort daarbij. Ook de kringloopwijzer kan een belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering. Ondernemers die zich hierin verder willen verdiepen kunnen hun vragen stellen bij het LTO Noord Informatiecentrum.
 
Vind hier een terugblik op de bijeenkomst.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!