Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

ACNV - Automatisch gecontroleerde natuurlijke ventilatie

Status Praktijkrijpe  maatregel
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Het toepassen van Automatisch gecontroleerde natuurlijke ventilatie (ACNV) leidt tot een ammoniakreductie van maximaal 10 procent. Het is breed toepasbaar zowel in bestaande stallen als bij nieuwbouw.
ACNV maakt het mogelijk om de luchtsnelheid in de stal te sturen. Door de ventilatie te remmen bij een toenemende windkracht, neemt de luchtsnelheid in de stal af. Daardoor komt minder ammoniak vrij van emitterende oppervlakten zoals de stalvloer en de mestkelder.
 
Invloed van temperatuur en windsnelheid
Het systeem bestaat uit verticaal beweegbare gordijnen, die voor de ventilatieopeningen in de (zij)wanden te plaatsen zijn. Een klimaatstation en computer sturen de verticale gordijnen automatisch aan. De temperatuur en windsnelheid bepalen de mate waarin de gordijnen automatisch openen en sluiten.
 
Voorwaarden
Voor het gebruik van de maatregel bij een vergunningaanvraag is een aantal richtlijnen opgesteld. Zo moet na aanvraag een visuele controle plaatsvinden naar de aanwezigheid en functioneren van de verschillende onderdelen van de ACNV. Ook moeten de instellingen van de klimaatcomputer getoond worden inclusief uitdraai. Verder vraagt de maatregel een continue monitoring inclusief datalogging van de klimaatcomputer. Ook moet een erkende installateur jaarlijks het systeem controleren en certificeren.

Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu + De ammoniakreductie kan gecombineerd met dakisolatie oplopen tot 15 procent.
Technisch resultaat +  
Diergezondheid +  
Welzijn + Bij juist gebruik van de instellingen.
Arbeid 0 Afhankelijk van referentie.
Investering - Afhankelijk van referentie.
Kosten 0 Afhankelijk van referentie.

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!