Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Vervanging calciumcarbonaat door calciumformiaat

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
 
Met het vervangen van calciumcarbonaat door calciumformiaat in het rantsoen is een kleine reductie van de emissie te halen. Op veel bedrijven met biggen gebruiken ze calciumformiaat al, omdat het goed is voor de gezondheid. 
 
Carbonaat verhoogt de pH in het voer, formiaat verlaagt de pH. Dat maakt het voer zuurder en dat is beter voor de darmgezondheid. Door vervanging van calciumcarbonaat door calciumformiaat wordt ook de pH van de mest en de urine verlaagd, en daarmee de ammoniakemissie.
 
In de praktijk
Het advies is om deze maatregel te combineren met andere voermaatregelen en zo de ammoniakreductie te vergroten. Voorbeelden van deze maatregelen zijn de toevoeging van benzoëzuur aan het voer en het verminderen van het ruw eiwitgehalte.
 
De combinatie van voermaatregelen hebben wel een iets hogere kostprijs voor het voer tot gevolg. Daar staat tegenover dat de maatregel goed is voor de darm-gezondheid en dat zorgt voor betere groeiprestaties en technische resultaten.
 
Calciumformiaat kan daarbij ook dienen als vervanger voor antibioticum in het voer.  
 
Deze maatregel is toe te passen bij biggen en vleesvarkens. Bij zeugen naar verwachting niet. Hun mineralenbalans is heel gevoelig en wordt beïnvloed door de zure toevoegmiddelen.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu + Lagere ammoniakemissie
Technisch resultaat + Betere darmgezondheid, waardoor betere productie
Welzijn 0  
Diergezondheid + Betere darmgezondheid; is een vervanger voor antibioticum in het voer
Arbeid 0  
Kosten 0 Bij gespeende biggen worden de kosten gecompenseerd door betere groeiresultaten. Bij vleesvarkens en zeugen worden de extra kosten waarschijnlijk niet volledig gecompenseerd.

 -- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!