Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Bijvoeren hele tarwekorrel

Status Verzilverde maatregel
Wetenschappelijk factsheet Vind hier de wetenschappelijke onderbouwing van deze maatregel
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Beschrijving
Door mengvoer van vleeskuikens aan te vullen met hele tarwerkorrels, kan het aandeel ruw eiwit teruggebracht worden. Dit levert een ammoniakreductie van 15 procent op. Risico’s op het gebied van groei en voerconversie zijn tegen te gaan door het verrijken van mengvoer met essentiële (vrije) aminozuren.
 
Een teveel aan eiwit scheidt het kuiken weer uit in de vorm van urinezuur via de feces (ontlasting). Door de behoefte en het aanbod van eiwit beter op elkaar af te stemmen, kan het overschot aan stikstof verminderd worden. Het terugbrengen van het ruw eiwitgehalte is hiervoor een goede maatregel. Dit is onder andere te realiseren door het bijmengen van hele tarwekorrels aan het voer. Tarwe heeft namelijk een lager ruweiwitgehalte dan mengvoer.
 
Toevoegen aminozuren
Het dichter werken bij de behoeftegrens van het dier neemt risico’s met zich mee. Om risico’s op verminderde groei en voederconversie te verkleinen, moet de aminozuursamenstelling van het rantsoen (= mengvoer + tarwe) goed uitgebalanceerd zijn. Dit kan door extra aminozuren toe te voegen aan het mengvoer.  In tabel 1 de richtlijnen voor eiwit per leeftijdsfase.

Week Referentiewaarde eiwit (g/kg)
1  
2 200
3 187
4 180
5 172
6 167
7 163

 
Lagere mestafzetkosten
Door de maatregel blijft het strooisel in de stal droger, waardoor de kuikens minder last krijgen van voetzoollaesies en verteringsproblemen. Ook de mestafzetkosten dalen. Door het drogere strooisel is wel een toename van fijnstofemissie te verwachten.
 
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu + Ammoniakreductie van 25 procent
Technisch resultaat -/0 Kans op lagere groei en een mindere voederconversie
Diergezondheid 0/+ Minder verteringsproblemen
Welzijn + Minder voetzoollaesies, minder huidaandoeningen, minder hakdermatitis en een verbeterde gait.
Arbeid 0 Verminderde arbeidsomstandigheden door hogere fijnstofconcentratie in de stal, het schoonmaken van de stal is echter eenvoudiger.
Kosten 0 Gelijke / hogere voerwinst door lagere voerkosten (afhankelijk van tarweprijs), betere kuikenkwaliteit (minder afkeur) en lagere mestafzetkosten.

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Meer informatie
In de nieuwsbrief (nieuwsbrief 7 – september 2013) is een artikel opgenomen over deze maatregel. In het artikel geeft een expert van Wageningen UR toelichting op de maatregel. Hier vindt u de nieuwsbrief, met op de laatste bladzijde het artikel van de expert.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!