Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Dakisolatie

Status Praktijkrijpe maatregel
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Beschrijving
Het toepassen van dakisolatie leidt tot een ammoniakreductie van maximaal 5 procent. Het is breed toepasbaar zowel in bestaande stallen als bij nieuwbouw.

Ammoniakemissie is afhankelijk van de temperatuur. Het isoleren van het dak zorgt ervoor dat de directe warmte-instraling op warme dagen wordt beperkt. Dit leidt tot een lagere staltemperatuur.
Naast de lagere emissie van ammoniak heeft een koelere stal een positief effect op het welzijn en diergezondheid van de koeien. Ze hebben minder last van hittestress, wat gunstig doorwerkt op de technische resultaten.
 
Nieuwbouw en bestaande stallen
Deze maatregel is toe te passen bij nieuwbouw en bestaande stallen. Voor nieuwbouw is het gebruik van sandwich-panelen een optie en bij bestaande bouw kunnen isolatieplaten of een spuitlaag aangebracht worden onder de golfplaten.

Voorwaarden
Voor het gebruik van de maatregel bij een vergunningaanvraag is een aantal richtlijnen opgesteld. Het aanbrengen van de dakisolatie moet via een VENIN-erkend bedrijf gebeuren. Daarnaast dient de leverancier een certificaat af te geven met de U-waarde van het isolatiemateriaal. Deze mag maximaal 0,51W/(m²K) zijn. Na isolatie moet de Rc-waarde minimaal 3,5 m²K/W bedragen. En in het kader van de brandveiligheid is het de voorwaarde dat het gebruikte materiaal minimaal brandklasse B heeft.
 

 
 

Praktijktoepassing

Effect op Beoordeling  
Milieu + Het combineren van beide maatregelen levert een emissiereductie van 15 procent op
Technisch resultaat + Minder (kans op) hittestress
Diergezondheid + Minder (kans op) hittestress
Welzijn + Minder (kans op) hittestress
Arbeid 0  
Investering - Hoge investeringskosten
Kosten 0/+ Verbetering technisch resultaat en dierwelzijn

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Meer informatie
Meer informatie leest u in hier.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!