Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Verzurende Calciumbron in voer

De pilotveehouders van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.
Pluimveehouder Ruben ter Braak stelde de volgende vraag: Wat is het effect op de ammoniakemissie als je een deel van de kalk in pluimveevoer vervangt door een verzurende Calciumbron?

Normaal gesproken komt er bij een hoge pH-waarde in mest meer ammoniak vrij. Door een deel van de kalk in het voer te vervangen door een verzurende Calciumbron, is deze pH-waarde van de mest te verlagen en hiermee ook de ammoniakemissie. Bij leghennen is, in combinatie met een iets lager eiwitgehalte in het voer, een reductie van bijna 40% gemeten. Het effect van deze maatregel op de ammoniakemissie bij vleeskuikens is nog onduidelijk. Ook is nog onduidelijk wat het effect is van een verzurende Calciumbron op onder andere groei, voerverbruik, uitval en gezondheid. Hier is meer onderzoek voor nodig.
 
 
Versie: april 2014

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!