Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Strooisel pluimvee drogen

De pilotveehouders van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.
Pluimveehouder Ruben ter Braak stelde de volgende vragen: Welk effect heeft het droger houden van pluimveestrooisel door middel van omwoelen
op de ammoniakemissie en welke toepassingen zijn hiervoor te bedenken?

Het is de verwachting dat de ammoniakemissie door het omwoelen van strooisel juist stijgt. In de kalkoensector zijn ervaringen opgedaan met het frezen van strooisel om het strooisel droog en rul te houden en bijstrooien te verminderen. Uit onderzoek in die sector blijkt dat de ammoniakemissie door het frezen met 20 procent stijgt en dat frezen ook de technische resultaten negatief beïnvloedt. Dezelfde effecten zijn in de vleeskuikensector te verwachten.
 
Hier komt bij dat de strooisellaag in de vleeskuikensector dunner is (0,6 – 1,0 kg/m²). De kuikens houden deze laag zelf tot een week of vier redelijk los via krab- en scharrelgedrag. Daarna neemt dit gedrag sterk af, maar dan is het de vraag of het nog mogelijk is om het strooisel (mechanisch) los te maken in verband met de bezetting van de stal.
 
 
Versie: juli 2014

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!