Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Kelderluchtbehandeling

Status In ontwikkeling

 
Beschrijving
De ammoniakemissie uit de melkveestal is te beperken door het afzuigen van lucht onder de roosters en door het zuiveren van die lucht met een chemisch luchtwassysteem. De luchtwasser is fors kleiner, en daarmee goedkoper, dan luchtwassers voor het behandelen van alle stallucht. Er zijn nog geen metingen van deze maatregel in de praktijk verricht. Uit modelberekeningen blijkt dat de ammoniakemissie reductie in melkveestallen tussen de 15 en 45 procent zal liggen, afhankelijk van de precieze uitvoering van het systeem. Zo zijn de volgende aspecten van invloed op de reductie:

  • de hoeveelheid afgezogen lucht;
  • het aantal afzuigpunten onder de roosters;
  • de locatie van de afzuigpunten;
  • de breedte van de mestkelder.

Voor een maximaal effect is een luchtwasser met een verwijderingsrendement van minstens 90 procent aan te raden. Het gebruik van een luchtwasser heeft niet of nauwelijks effect op de emissie van de stalvloer. Door de kelderluchtbehandeling verbetert de luchtkwaliteit in de stal en worden de dieren minder blootgesteld aan gassen uit de mestkelder.
 
Effect

Effect op Beoordeling  Toelichting
Milieu       +/++ De reductie varieert van 15 tot 45%, afhankelijk van de precieze uitvoering.
Technische resultaat         0  
Diergezondheid         + Minder blootstelling aan gassen uit de mestkelder.
Welzijn         0  
Arbeid         - Extra werk in verband met onderhoud van de kelderluchtafzuiginstallatie en de luchtwasser. Dit kan beperkt worden door regelmatig onderhoud uit te besteden (onderhoudscontract).
Investeringskosten         -- De investeringskosten zijn in nieuwbouwsituaties mogelijk beperkter.
Kosten        -/-- Kosten van de luchtwasser hangen af van de te reinigen hoeveelheid lucht.

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief
 
Meer informatie
Meer informatie over deze maatregel is te vinden in het onderzoeksrapport  

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!