Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Beluchten van mest

De pilotveehouders van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.
Melkveehouder Wout van Dalfsen stelde de volgende vraag: Wat is er bekend over de toepassing en het effect van het beluchten van mest op de ammoniakemissie?
 
Antwoord
Het beluchten van mest is eerder bij onderzoekers in beeld geweest om ongewenste (stank)stoffen in de mest af te breken door ze te oxideren. Het beluchten heeft echter een negatief effect op de ammoniakemissie. Ook is er bij deze techniek een hoog risico op de vorming van lachgas, een broeikasgas dat vele malen sterker is dan methaan. Goed beluchten is precisiewerk, kost veel energie en vereist veel procescontrole. Daarom heeft het beluchten van mest de weg naar de praktijk (nog) niet gevonden en is het niet aan te raden voor het reduceren van ammoniakemissie.
 
Een andere optie is wel het gestuurde nitrificatie/denitrificatieproces. Hierbij is de mestbeluchting onderdeel van het mestverwerkingsproces (bij varkens en kalveren). Na het scheiden van de mest wordt de dunne fractie naar een beluchtingsinstallatie geleid. Met behulp van luchtzuurstof vind hier een omzetting van ammoniakstikstof naar nitraat plaats. In een (niet beluchte) denitrificatieruimte wordt vervolgens het gevormde nitraat omgezet in stikstofgas dat de lucht ingaat. Door eveneens de hoge eisen aan processturing en –controle is deze techniek echter niet geschikt voor toepassing op boerderijschaal.
 
 
Versie: maart 2013

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!