Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Rubberen sleufvloer

Status Verzilverde maatregel
Wetenschappelijke factsheet  vind hier de wetenschappelijke onderbouwing van deze maatregel 
Versie Augustus 2016

 
Beschrijving
Een sleufvloer is een vlakke, dichte vloer met daarin in de lengte groeven (sleuven). De urine loopt deze sleuven in en wordt vervolgens via openingen afgevoerd naar de kelder. Over de vloer loopt een vingerschuif, die de vaste mest van de vloer en vanuit de sleuven naar een verzamelpunt in de stal brengt. Voor een betere beloopbaarheid van de vloer en om klauwgezondheid van het melkvee te verbeteren, is een gedeelte of de hele sleufvloer uit te rusten met rubber.

Bij een bestaande roostervloer kan een rubbermat met groeven en openingen boven de roosterspleten mogelijk hetzelfde effect geven als een betonnen sleufvloer. Daarbij moet wel de mest van de vloer verwijderd worden met een schuif, die ook de sleuven en openingen vrij houdt.
 
Effectiviteit
Met een sleufvloer is de kelder afgesloten, waardoor minder ammoniakemissie plaatsvindt. Ook zorgt de snellere afvoer van urine voor een reductie van de ammoniakemissie. Er vindt namelijk minder contact plaats tussen mest en urine. In mest bevindt zich het enzym urease en in urine het product ureum. Als urease en ureum met elkaar in aanraking komen, wordt ureum deels omgezet in ammoniak. Met een sleufvloer is een emissiereductie van 15 tot 20 procent per dierplaats haalbaar, afhankelijk van de mate van beweiding.
Een sleufvloer is van beton en heeft een ruw oppervlak voor een betere beloopbaarheid. Dit kan echter leiden tot klauwproblemen bij het melkvee en door aanhechtende mest laat de beloopbaarheid in de zomer vaak te wensen over. Het aanbrengen van een rubberen toplaag kan deze problemen verhelpen. Ook voor het verminderen van de ammoniakemissie heeft deze oplossing voordelen. Rubber heeft een andere structuur dan beton. Daardoor hecht de mest zich minder snel aan de vloer en blijft het vloeroppervlak schoner.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu + Reductie varieert van 15% tot 20% NH3 reductie per dierplaats, afhankelijk van mate van beweiding
Technisch resultaat 0  
Diergezondheid + Minder klauwaandoeningen
Welzijn + Het melkvee heeft meer grip op de vloer en krijgt minder last van klauwaandoeningen
Investering - Afhankelijk van referentie
Kosten + Afhankelijk van referentie
Arbeid 0 Mits het rubber slijtvast is en goed aan de vloer vast blijft zitten

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!