Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Mest verdunnen met regenwater

De Proeftuin biedt agrariërs veel informatie over ammoniakreductie via onder andere nieuwsbrieven, attentiemails en de digitale gereedschapskist. Soms ontstaan hierdoor vragen over de toepassing of het effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden. Een Overijsselse ondernemer stelde de volgende vraag: Wat zijn de effecten en kosten van het opvangen en toevoegen van regenwater aan mest?
 
Antwoord
Het effect van mest verdunnen met regenwater op de ammoniakemissie is hetzelfde als die van andere “watersoorten”. Naar de kosten van het opvangen van regenwater zijn studies gedaan. Daaruit blijkt dat het opvangen van water van het dak duurder is dan leidingwater (zie rapport). Meestal is grondwater of oppervlaktewater het goedkoopst voor het verdunnen van mest.
 
Daarnaast is het de vraag of er genoeg regenwater opgevangen kan worden voor een goede verdunning van het water. Per m² valt er ongeveer 800 liter regenwater per jaar. Als het verdunnen verloopt via het besproeien van de roosters, dan is ongeveer 3.700 liter per jaar/m² nodig (10 liter per dag/m²). Als de roosters 1/3 van de totale oppervlakte van de stal inneemt, dan is er ruwweg 2.500 liter via regenwater te organiseren. De rest van het water moet dan via een andere manier aangevoerd worden.
 
Effecten water verdunnen met mest
Het verdunnen van mest met water is een effectieve manier om de ammoniakemissie te verminderen. Wanneer de mest in de kelder wordt verdund dan is de mate van verdunning bepalend voor de putemissie. De emissie is recht evenredig aan de ammoniumconcentratie in de toplaag van de mest. Theoretisch betekent dit dat bij een halvering van de concentratie de ammoniakemissie ook halveert. De totale stalemissie wordt naast de emissie uit de put ook bepaald door de vloer(rooster)emissie. Het effect op de stalemissie is dus afhankelijk van de verhouding tussen roosteremissie en putemissie. Bij een standaard roostervloer gaat het naar verwachting om een verhouding van 50/50.
 
Wanneer het verdunnen van de mest verloopt via besproeien van de roosters dan wordt zowel de roosteremissie als de putemissie verminderd. Op de RAV-lijst staan een aantal systemen genoemd voor het besproeien van de vloer met bijbehorende emissiefactoren.
 
Verdunnen van mest heeft ook een effect op de ammoniakemissie bij uitrijden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een verdunning van 0,5 deel water op 1 deel mest de emissie beperkt met 44 procent. 1 deel water op 1 deel mest zorgt zelfs voor 52 procent reductie.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!