Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Biologisch filter voor verwijdering van methaan uit lucht van stallen en mestopslag

Het filteren van de lucht is een oplossing om methaanemissie te reduceren. In dit rapport zijn de resultaten te lezen over de haalbaarheid van een biofilter. Wat betreft het filteren van stallucht is het oordeel negatief, omdat de methaanconcentratie in de ventilatielucht  van koeienstallen te laag ligt. De concentratie van methaan in de lucht boven een mestopslag is veel hoger, daar lijkt biologische zuivering  wel haalbaar.
Lees het rapport

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!