Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Stalsystemen en huisvesting


 
Stalsystemen en huisvesting hebben veel invloed op de dierduurzaamheid. Daarom wordt  steeds meer aandacht besteed aan het creëren van een optimale leefomgeving voor de veestapel. Als gevolg daarvan hebben de stalvorm en -inrichting door de jaren heen grote veranderingen ondergaan. Ook schaalvergroting en eisen vanuit overheid en maatschappij omtrent dierenwelzijn en milieu hebben hier invloed op gehad. In het milieuvraagstuk heeft de reductie van methaanuitstoot een belangrijke plaats ingenomen. In het kader van de reductie van methaan en lachgas, zijn er verschillende mogelijkheden om in bestaande stallen en/of bij nieuwbouw aanpassingen te doen.
  
Verwerking en opslag van mest
In de emissie van methaan in stallen speelt mest een belangrijke rol. Dit is een van de oorzaken van het vrijkomen van methaan. Verwerking en opslag van de mest  speelt hierbij een belangrijke rol. Aanpassingen kunnen gemaakt worden in het  stalontwerp, de vloer en de afwerking daarvan, spoel- en verwerkingssystemen en de temperatuurhuishouding. Deze hebben invloed op de uitstoot van overige broeikasgassen. Ook kan mest omgezet worden in energie, door gebruik te maken van vergistingsinstallaties. De emissie van methaan is wel te reduceren, maar niet te voorkomen. Voor de al vrijgekomen methaan is ventilatie een belangrijk vraagstuk.
 
Meer informatie is te vinden in de rapporten Huisvesting en Stalsystemen.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!