Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Naar een energieneutrale zuivelketen; Drie verkenningen in de praktijk

Doelstelling
Duurzame energieproductie in de primaire sector koppelen aan het energieverbruik in de verwerkende sector.

Opdrachtgever
Courage, InnovatieNetwerk
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting | Bodem en bemesting

Status
Lopend
Soort project
Project
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend
Toepasbaarheid
Mestvergisting is al toepasbaar op melkveehouderijbedrijven. Op de drie pilotbedrijven wordt het leveren van gas aan het net verder onderzocht. Verwachting is dat dit op termijn voor meer bedrijven toepasbaar zal zijn.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!