Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Programma ROB

Het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) is een door de overheid geïnitieerd programma dat sinds de jaren ’90 wordt uitgevoerd door Agentschap NL (voorheen bekend als SenterNovem). Het voornaamste doel van het programma is het reduceren van de overige broeikasgassen, onder andere in de agrarische sector. Met overig worden de niet-CO2 broeikasgassen bedoeld, zoals methaan en lachgas. Om dit te bereiken is vooral ingezet op eerst het verzamelen en opdoen van kennis met betrekking tot overige broeikasgassen.
 
De volgende stap is het nemen van passende maatregelen en een vertaling maken van de kennis naar de praktiserende agrarische ondernemer. LTO Nederland heeft deze taak op zich genomen. Onderdeel van de praktische vertaling is de komst van het agroconvenant Schoon en Zuinig, waarin afspraken zijn gemaakt over inzet en te behalen resultaten op het gebied van de reductie van broeikasgassen, maar ook energiebesparing en energieopwekking.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!