Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Effectief selecteren voor voerefficientie met nieuwe genetische merkers

Doelstelling
Het doel van dit demonstratieproject is om te laten zien dat het mogelijk is om met behulp van genomica-kennis vooruitgang te boeken richting innovaties voor de melkveehouderij. Het voorgestelde onderzoek brengt in kaart hoe via genomica de voeropname en voerefficientie van melkvee te verbeteren is. Doel is om te achterhalen of genetische merkers beschikbaar zijn voor voeropname en/of voerefficientie. Andere doelen van het project zijn om aansluiting te vinden bij internationaal onderzoek en om, bij een succesvol projectresultaat, vervolgfinanciering aan te trekken.

Opdrachtgever
Productschap Zuivel
Landbouwsector
Melkveehouderij

Transitiepad
Stalsystemen
Status
Afgerond
Soort project
Praktijkonderzoek
Resultaten
Het beoogde resultaat is een identificatie van genetische merkers voor voeropname en -efficientie. Er wordt een rapportage en een wetenschappelijk artikel opgeleverd met daarin inzicht in de gevonden resultaten en conclusies t.a.v. de mogelijkheden om via genomische selectie de voerefficientie te verbeteren.
Toepasbaarheid
Op termijn kan de melkveehouder gericht koeien selecteren voor de fokkerij die bij een gegeven melkproductie de laagtse broeikasgasemmissies hebben en zo de veehouders in staat stellen om het milieu minder te belasten.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!