Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Methaanreductie melkvee

Doelstelling
De doelen van het project zijn om
(1) inzicht te verschaffen in de mogelijkheid van de methaanproductie in te schatten vanuit de voeding en aan te sluiten met de voeroptimalisering in de praktijk en
(2) inzicht verschaffen welke voermaatregelen een bijdrage kunnen leveren
aan de reductie van de methaanvorming door melkkoeien.

Opdrachtgever
Agenschap NL
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Veevoer
Status
Afgerond
Soort project
Praktijkonderzoek
Resultaten
Voor het bereiken van een gewenste reductie van de methaanemissie via de voeding van melkkoeien is een combinatie van maatregelen essentieel. Deze maatregelen betreffen zowel het ruwvoer, het krachtvoer als ook het gebruik van (natuurlijke) additieven.
Toepasbaarheid
Een agrarier kan concrete stappen ondernemen voor het bereiken van een gewenste reductie van de methaanemissie via de voeding van melkkoeien. Hierbij is een combinatie van maatregelen essentieel. Deze maatregelen betreffen zowel het ruwvoer, het krachtvoer als ook het gebruik van (natuurlijke) additieven.
Het mechanistische model van Dijkstra (te vinden in het rapport) biedt goede mogelijkheden om de methaanproductie te voorspellen. Basiswaarden vanuit dit model worden gebruikt om de productie van methaan te berekenen van individuele ruwvoeders en krachtvoedergrondstoffen. Het is goed mogelijk gebleken om voor een groot aantal individuele ruwvoeders en krachtvoedergrondstoffen de methaanproductie te schatten vanuit de vluchtige vetzuren.
Hieronder worden maatregelen genoemd die methaanproductie doen verlagen;
• De berekende methaanproductie per eenheid VEM voor graskuil is ongeveer 30% hoger dan die van snijmais- of graansilage.
• Gebruik van melkeiwitstimulerende voeders resulteert in meer eiwitproductie, maar ook in een verlaging van de methaanemissie door melkkoeien.
• Fermentatiebevordering van silages leidt bij een verstrekking aan herkauwers tot een verlaging van de azijnzuur/propionzuurverhouding in de pens. In vitro onderzoek in dit project bevestigde deze waarneming en toonde eveneens een significante verlaging van de berekende methaanproductie en een numerieke verlaging van het geanalyseerde gehalte aan methaan.

BijlageGrootte
PDF icon methaanreductie_melkvee.pdf437.79 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!