Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Onderzoek mestvergistinginstallaties Zuid-Holland

Doelstelling
Een adviesbureau is momenteel bezig met het zoeken van kansrijke clusters van melkveehouderijen waar mestvergistingsinstallaties kunnen worden gebouwd. Deze clusters willen ze koppelen aan warmtevragers, zoals zwembaden en verzorgingstehuizen.

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting
Status
In uitvoering
Soort project
Project
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend
Toepasbaarheid
De mogelijke positieve uitkomst van deze haalbaarheidsstudie kan de agrarische ondernemer mogelijkheden bieden om over te gaan tot de bouw van een mestvergistingsinstallatie. Daarbij kan het geproduceerde gas worden afgezet naar externe warmtevragers, waardoor de installatie een inkomstenbron wordt.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!