Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Routekaart naar een energieneutrale voedselketen

Doelstelling
Hoe kan de Nederlandse veehouderij in 2020 tot een energieneutrale voedselketen komen? En hoe kunnen de doelstellingen van Schoon&Zuinig worden gehaald?

Opdrachtgever
NZO, LTO, Productschap zuivel
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Keten en consument
Status
In uitvoering
Soort project
Project
Resultaten
Er zijn nog geen resultatem bekend
Toepasbaarheid
Uitkomsten van dit project kan de agrarische ondernemer handvaten bieden om op termijn een energie neutrale voedselketen op het bedrijf te realiseren.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!