Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Klimaat en koeien in Overijssel

Doelstelling

Dit project beoogt een duurzame vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Overijssel.
 

Opdrachtgever
Provincie Overijssel, Agentschap NL, Productschap Zuivel
 
Landbouwsector
Melkveehouderij
 
Transitiepad
Veevoer | Bodem en bemesting
Status
Afgerond
 
Soort project
Project
 
Resultaten
Hoe kan de melkveehouder de methaan en lachgasuitstoot verminderen;
-Mest kort en koel opslaan;
-Overweeg covergisting;
-Zorg voor goede voeropname bij de koe;
-Zorg voor goede verteerbaarheid en energiedichtheid van het ruw- en kuilvoer;
-Kies voor een krachtvoer met gunstige effecten op de uitstoot, bijvoorbeeld pensbestendig zetmeel, vetten en oliën in plaats van suikers en slecht verteerbare koolhydraten;
-Kies voor een maïsvariëteit met een hoger gehalte aan zetmeel of olie;
-Scheur het grasland niet vaker dan nodig;
-Scheur alleen het echt nodige gedeelte van het perceel;
-Beperk het aandeel grasland in rotaties en beperk de periode van grasland in rotatie;
-Overweeg alternatieve vormen van graslandvernieuwing zoals doorzaaien.
 
Toepasbaarheid
Maatregelen zijn besproken zoals:
Extra reductie van kunstmestgift, minder scheuren van grasland, de teelt van biomassa en op beperkte schaal wind- en zonne-energie. Andere maatregelen zijn: meer bestendig zetmeel in het rantsoen, meer krachtvoer, lactatietijd verlengen (dus minder jongvee), individuele en/of collectieve mestvergisting. Via invulling van de Klimaatlat (www.klimaatlat.nl) kan een veehouder zelf nagaan hoeveel broeikasgassen hij uitstoot per kilogram melk én hoe hij dat met bepaalde maatregelen kan verminderen.
 
De meest kansrijke maatregelen volgens de veehouders:
• Gemiddelde leeftijd omhoog/minder jongvee
• Aanleg van onderwaterdrainage
• Hogere levensproductie per koe
Op langere termijn:
• Vangewas inzaaien na de oogst
• Minder grasland scheuren/meer doorzaaien
• Meer bestendig zetmeel/eiwit in rantsoen
Eerst meer van weten:
• Mest vergisten
• Toevoegmiddelen in ruwvoer
• Toevoegen nitrificatieremmer aan mest

Meer informatie

 

BijlageGrootte
PDF icon klimaat_en_koeien_eindrapportage.pdf1.05 MB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!