Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Emissies van lachgas, methaan en ammoniak uit mest na scheiding

Doelstelling
Doel van deze studie was om de bestaande kennis te inventariseren en nieuwe kennis te ontwikkelen over de emissies van methaan, lachgas en ammoniak na scheiding van melkvee- en varkensdrijfmest tijdens opslag en na toediening bij de huidige in Nederland gebruikte scheidingstechnieken.

Opdrachtgever
Agentschap NL
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Dierlijke mest
Status
Afgerond
Soort project
Haalbaarheid en inventarisatie
Resultaten
Uit de resultaten van de laboratoriumproeven blijkt dat mestscheiding zowel positieve als negatieve effecten heeft op de emissies van broeikasgassen. In een tabel in de eindrapportage zijn de effecten gekwantificeerd, rekening houdend met het opwarmend effect van lachgas en methaan.

BijlageGrootte
PDF icon 161899.pdf696.86 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!