Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Broeikasgassen verminderen: Vee en rantsoen


 
De methaanemissie bij vee heeft twee hoofdbronnen: mest en pensfermentatie. De emissie kan worden verminderd door aanpassingen in het voerrantsoen en door verhoging van de gemiddelde leeftijd van de veestapel. De melkproductie wordt namelijk efficiënter naarmate de koe ouder wordt. Verhoging van de leeftijd zorgt er ook voor dat er minder jongvee gehouden hoeft te worden. 

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!