Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Melkveehouderij, bron van duurzame energie, Energy dairy 2025

Doelstelling
In de energiewereld zijn grote en machtige spelers actief. Wil de sector in die wereld een kansrijke positie verwerven dan moet er voortvarend, snel en intelligent worden gehandeld. Courage wil met dit rapport daartoe inspireren.

Opdrachtgever
Courage
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting | Veevoer | Dierlijke mest | Stalsystemen
Status
Afgerond
Soort project
Project
Resultaten
1. Oprichting van een energiemarktplaats voor de collectieve vermarkting van biogas en biogasstroom om langs die weg een marktpositie op te bouwen. Het verdient overweging om de marktplaats gezamenlijk met de glastuinbouw te ontwikkelen, gezien de parallelle belangen.
2. Een ‘Agro-energiekamer’ waarin alle belanghebbende partijen (ondernemers, wetenschappers, technische adviesbureaus, beleidsdeskundigen etc.) de krachten bundelen om de ontwikkelingvan de agro-energieproductie te stimuleren en te faciliteren. De kamer wordt geïnitieerd door ondernemers; zij nodigen deelnemers uit en bepalen de inhoudelijke koers. De kamer wordt voorgezeten door een autoriteit op het terrein van duurzame ontwikkeling.
3. Ontwikkeling van een Energie-innovatiefonds. Doel: het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe technieken en ondernemingen op het terrein van de agroenergieproductie. Het fonds verschaft risicodragend kapitaal en wil deze nieuwe ontwikkeling in een stroomversnelling brengen. De in internationaal verband opgelopen achterstandmoet worden omgezet in een voorsprong.
4. Ontwikkelen van een visie voor een energetisch duurzame zuivelkolom. Welke technische mogelijkheden zijn er om de door de melkveesector opgewekte energie tot waarde te brengen in de eigen (zuivel)kolom. De zuivelsector kan zich hiermee verder profileren als een duurzame en groene sector.
Meer informatie

BijlageGrootte
PDF icon energy_dairy_2025.pdf2.57 MB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!