Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Bodem voor vrijloopstallen, fase 2

Doelstelling
Eindddoel van dit project is dat het perspectief van de verschillende stalbodems voor de Nederlandse melkveehouderij in beeld is zodat melkveehouders op basis daarvan een afgewogen beslissing kunnen nemen om dit op hun eigen bedrijf toe te passen. Doel van de semi-praktijkproeven in deze 2e fase tot eind 2009 is inzicht krijgen in de praktische haalbaarheid van drie bodems en een indicatie van de emissies van ammoniak en broeikasgassen.

Opdrachtgever
Productschap Zuivel, Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij

Transitiepad
Stalsystemen

Status
Afgerond
Soort project
Project | Praktijkonderzoek
Resultaten
1.Volgen buitenlandse ervaringen
2.Semi-praktijkexperimenten
Voorgesteld wordt de volgende bodems op één of enkele praktijkcentra te gaan onderzoeken: -Compostbodem gedurende 1 jaar;
-Orienterend experiment naar baggerbodem en mogelijk kunststofkorrels.
3.Voorbereiden opschaling naar praktijkbedrijven. Na de semi-praktijkexperimenten zal opgeschaald worden naar praktijkschaal op één of meer praktijkcentra voor 3 stallen met elk een andere bodem. Om dit proces te versnellen zullen in 2008/2009 voorbereidingen worden gedaan om in 2009 zo snel mogelijk te kunnen bouwen. Het risico is dat nog onvoldoende bekend is uit experimenten op kleine schaal. Het is echter wel verstandig alvast ontwerpen te maken van een vrijloopstal en de vergunningsprocedure te starten.
4.Communicatie. Er zal via artikelen in de pers, inleidingen en workshops in samenwerking met de melkveeacademie resultaten verspreid en bediscussieerd worden over de voorstudie en semi praktijkexperimenten

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!