Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Niet kerende grondbewerking

De bodemstructuur staat steeds meer onder druk door grondbewerking en zware mechanisatie. Voor veel ondernemers is dit een toenemende zorg. Niet Kerende Grondbewerking (NKG) kan een oplossing bieden.

In Nederland wordt niet-kerende grondbewerking (NKG) ingezet als remedie tegen erosie van löss gronden. Ook zandgronden die makkelijk verdichten kunnen gebaat zijn bij NKG. Steeds meer (biologische) akkerbouwers onderzoeken deze manier van werken, bijv. vanwege de besparingen op brandstof. Onkruidbeheersing kan meer aandacht vragen. Voor het slagen van NKG zijn veelal aanvullende maatregelen nodig, zoals een succesvolle teelt van groenbemesters en andere manieren van vernietigen en onderwerken daarvan. Over de belangrijkste aspecten van NKG is voldoende kennis beschikbaar om hiermee op het eigen bedrijf ervaring te gaan opdoen. Afstemmen van de maatregel op eigen grond/teelt/bedrijf is een belangrijk aandachtspunt.

BijlageGrootte
PDF icon slotbrochure_nkg_v0004-web.pdf1.04 MB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!