Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Welk ruwvoer rantsoen is aan te bevelen?

Een goede voeropname en benutting voorkomt een onnodig hoge uitstoot van methaan in verhouding tot de melkproductie. U kunt hier op sturen door:

  • te zorgen voor een goede verteerbaarheid en energiedichtheid van het ruw- en kuilvoer;
  • het areaal (snij)maïs in het rantsoen te maximaliseren;
  • te kiezen voor een maïsvariëteit met een hoger gehalte aan (pensbestendig) zetmeel of olie;
  • de maïs niet te fijn te hakselen;
  • grassnedes meer af te stemmen op de veestapel;
  • middelen aan het ruwvoer toe te voegen.

De fermentatie van suikers en celwanden in de pens zorgt voor een hoge methaanproductie. De aanwezigheid van zetmeel en eiwit heeft juist een lage methaanproductie tot gevolg. Vet, fermentatieproducten, pensbestendig zetmeel (maïs) en soja leveren de koe energie voor de melkproductie én fermenteren niet in de pens,  dragen niet bij aan methaanemissie, maar worden wel goed verteerd in de darm. Naast veranderingen in de voeropname en de energiewaarde van het rantsoen, heeft een verandering van deze bestanddelen in de geteelde ruwvoeders dus een direct gevolg voor de methaanemissie.
Een lagere ruwvoerkwaliteit verhoogt de methaanemissie. De kwaliteit kan negatief beïnvloed worden door een lagere bemestingsintensiteit (om bijvoorbeeld de lachgasproductie te verminderen).
 
Het reductiepotentieel van een hoger aandeel snijmaïs in het rantsoen is in principe zeer hoog, maar moeilijk inpasbaar door bijvoorbeeld beperking van de huidige derogatie

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!