Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

AgriModem

Doelstelling
GET heeft de AgriMoDEM ontwikkeld met als achterliggend doel om met een nieuwe manier van mestverwerking (mestraffinage) eindproducten uit dierlijke mest te halen die inzetbaar of verhandelbaar zijn. Met de AgriMoDEM kunnen uit rundermest vloeibare kunstmestvervangers, biogas (zeer methaanrijk gas) en compost gemaakt worden. De pilotinstallatie (capaciteit voor mest van 5 koeien) draait sinds maart 2009 in Noord Sleen. Vanaf september 2010 wordt proefgedraaid met een grote versie die alle mest van de veestapel verwerkt.

Opdrachtgever
Green Energy Technologies
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Dierlijke mest
Status
In uitvoering
Soort project
Haalbaarheidsonderzoek
Resultaten
De AgriMoDEM op werkt op boerderijschaal. Biogas, compost en kunstmestvervangers worden geproduceerd. de eerste kinderziekten zijn uit het systeem gehaald. De eindproducten worden vanaf jan 2011 meerdere malen bemonsterd en geanalyseerd alvorens resultaten worden vrijgegeven.
Toepasbaarheid
Met de AgriMoDEM wordt rundermest geraffineerd tot vloeibare kunstmestvervangers en compost. Het methaanrijke biogas dat er bij vrijkomt wordt opgevangen en kan op diverse manieren benut worden (eigen gebruik gas, verstromen of afzet aan derden). Emissie van broeikasgassen is na raffinage minimaal. Het beperken van mestopslag in een mesttank (dus mest direct via leiding naar AGriMoDEM afvoeren) verminderd de uitstoot van broeikasgassen nog veel meer.
Ervaringscijfers zijn er momenteel nog niet. Medio 2011 start een onderzoeksproject dat meer concrete inzichten moet opleveren.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!