Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Rapporten Bodem en bemesting

Verlaging van methaan- en lachgasemissie uit de Nederlandse veehouderij (2006)
Praktijkverhalen en mogelijke maatregelen. Lees verder 

Watergerelateerde maatregelen melkveehouderij (2008)
Maatregelen voor waterpeilbeheer en beregening voor zand- en veengronden. Lees verder
 
Precise soil management as a tool to reduce CH4 en NO2 emissions from agricultural soils (2007)
Dit onderzoek richt zich op de invloed van verdichting van akkerbouwgrond en de maatregelen die hiertegen te nemen zijn. Lees verder
 
Herinzaaiwijzer
Voor een economische afweging herinzaai grasland met als doel reductie emissie lachgas. Lees verder

Zien is geloven, eindrapportage CLM (2009)
Project  waarbij 32  melkveehouders mogelijke maatregelen verkenden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Lees verder
 
ROB project in de Noardlike Fryske Walden (2008)
Project waarbij melkveehouders ervaringen opdeden met praktische maatregelen en deze uitdroegen naar andere melkveehouders. Lees verder
 
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!