Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Innovatieve graswand

Doelstelling
Booiman Tuinen BV is voornemens een nieuwe manier te ontwikkelen om de ammoniak uit de stallucht te verwijderen, namelijk met de graswand. Bovendien levert deze te ontwikkelen techniek mogelijk ook een bijdrage aan het verminderen van de emissie van het belangrijke broeikasgas methaan.

Opdrachtgever
Ministerie EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Stalsystemen
Status
Lopend
Soort project
Project
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend. 
Toepasbaarheid
Mogelijke nieuwe ontwikkelingen die door project worden onderzocht kan voor iedere melkveebedrijf toepasbaar zijn. Uitkomsten zijn nog niet bekend, maar een graswand zal in meerdere soorten stallen toegepast kunnen worden. Daarbij zal per verschillend bedrijf moeten worden gekeken hoe de eventuele graswand kan worden geimplemeteerd in het bedrijf.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!