Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Strategieën voor optimale inzet van mest, mestproducten en kunstmesttypen

Doelstelling
Het ontwikkelen van optimale bemestingsstrategieën voor meerdere bedrijfstypen en bedrijfssituaties voor de inzet van onbewerkte mest en producten van mestbe- en verwerking in combinatie met de gekozen kunstmestvorm en toedieningswijze. Deze strategieën resulteren in een heldere beslisboom voor melkveehouders om een bij het bedrijf passende strategie te kunnen kiezen. De emissies van broeikasgassen in beschouwing worden meegenomen.

Opdrachtgever
Productschap Zuivel
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting | Dierlijke mest | Bodem en bemesting
Status
Lopend
Soort project
Haalbaarheid en inventarisatie
Resultaten
Er zijn geen resultaten gepubliceerd.
Toepasbaarheid
De melkveehouder krijgt de beschikking over een beslisboom om vast te stellen welke bemestingsstrategie bedrijfseconomisch en bemestingstechnisch het beste past op zijn bedrijf; welke strategie past het beste bij zijn percelen en gewassen, levert het hoogste rendement op van de gegeven stikstof en fosfaat en is het meest kosteneffectief.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!