Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Effect van inkuilmanagement op emissie van broeikasgassen op bedrijfsniveau

Het verbeteren van de ruwvoerkwaliteit is een perspectiefvolle maatregel die kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van methaan en lachgas. Een betere ruwvoerkwaliteit gaat in het geval van gras gepaard met een hogere opname, een betere verteerbaarheid van celwanden, een andere chemische samenstelling en een hogere voederwaarde. Als gevolg hiervan is het de verwachting dat een betere graskwaliteit minder methaanemissie oplevert. Bij de winning, bewaring en vervoedering van graskuil treden verliezen op die de kwaliteit van het gras negatief beïnvloeden.
 
In dit rapport wordt  inzicht gegeven in de mogelijkheden om de broeikasgasemissie op melkveehouderijbedrijven te reduceren via het spoor van voederwinning, bewaring en vervoedering. Er is naast de effecten van mogelijke maatregelen op de broeikasgasemissie ook aandacht voor de effecten op economie en mogelijk andere bijkomende effecten.
 
Lees het rapport in de bijlage.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!