Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Wat is al bereikt?

De ATV-sectoren zijn sinds 2007 netto elektriciteit leveranciers. Dat houdt in dat er meer opgewekt en geleverd dan zelf ingekocht wordt.

Agentschap NL en WUR-LEI brachten recent de voortgang van de sectoren op deze gebieden in kaart. Daarbij lag de focus op sectoren die nog geen eigen monitor kenden: akkerbouw, tuinbouw open teelt en veehouderij en de Bos- en Houtsector. De resultaten zijn gebundeld in het statusrapport ‘Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 2011’.
In Nederland is in 2009 88 PJ duurzame energie opgewekt. De directe bijdrage van de agrosectoren is 14,2 PJ. Deze bijdrage bestaat uit 10,1 PJ uit windenergie en 4,1 PJ uit biomassa.

De verbeterde energie-efficiency in de agrosectoren is 13% ten opzichte van 2003, wat jaarlijks 2,2% besparing is.

Momenteel wordt door de agrosectoren reeds 17% minder CO2eq uitgestoten dan in 1990.
Daarmee is het doel voor 2020 – een terugdringing van 4 tot 6 Megaton – binnen handbereik.
 

BijlageGrootte
PDF icon energie-en-klimaatmonitor.pdf6.11 MB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!