Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Over broeikasgassen

Broeikasgassen

Broeikasgassen in de atmosfeer werken als een deken rond de aarde, waardoor de warmte van de zon niet weg kan. Kooldioxide (CO2) is het bekendste broeikasgas. De uitstoot van de andere broeikasgassen is weliswaar veel kleiner dan van CO2, maar de isolerende werking per kilogram is veel hoger. Methaan en lachgas hebben een 21 en 310 maal sterkere werking dan CO2.

 

Emissiebronnen

Methaan (CH4) is een gas dat wordt gevormd bij biologische afbraakprocessen. De belangrijkste bronnen zijn spijsvertering van rundvee, mestopslagen, afvalstortplaatsen en WKK-gasmotoren. Lachgas (N2O) komt vooral vrij uit de bodem en ontstaat door gebruik van meststoffen.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!