Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Zien is geloven - een praktijkproject

Doelstelling

De doelstelling van het project was:

  • bewustwording (awareness en urgentie) creëren dat melkveehouders bij kunnen dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem;
  • kennis verspreiden over broeikasgassen in de melkveehouderij: het ontstaan ervan en de mogelijke maatregelen;
  • een positieve houding ontwikkelen tegenover klimaatvriendelijke maatregelen.

Opdrachtgever
Programma ROB en provincies
 
Landbouwsector
Melkveehouderij
 
Transitiepad
Veevoer | Dierlijke mest | Bodem en bemesting
 
Status
Afgerond
 
Soort project
Project
 
Resultaten
De concrete resultaten van het project zijn:
• de bereikte bewustwording onder de 32 deelnemers, van scepsis via nieuwsgierigheid naar pro-activiteit;
• kennis over broeikasgassen in de landbouw; en de bereidheid om daarover actief te communiceren naar collega-melkveehouders;
• een pro-actieve houding ten opzichte van de inpasbaarheid van mogelijke maatregelen;
• enkele daadwerkelijk genomen maatregelen;
  • verslagen van de 20 bijeenkomsten, ook te lezen op de website van CLM;
  • uitingen in de regionale en landelijke pers over de problematiek en het project;
  • de interesse bij verschillende partijen om hierna verder te gaan.
Meer informatie

 

BijlageGrootte
PDF icon zien_is_geloven_0.pdf699.24 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!