Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Arbo en Ziekteverzuim

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zorgen voor minder zieke, overspannen of arbeidsongeschikte werknemers. Dit is niet alleen goed voor werknemers: minder kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid komen ook werkgevers ten goede. 
 
De overheid zorgt voor de wettelijke kaders. Zo moet u als werkgever arbobeleid voeren om gezondheidsrisico’s te beperken, verzuim te verminderen en re-integratie te bevorderen. Dit houdt in dat u een risico-inventarisatie en evaluatie opstelt, ziekteverzuimbeleid voert en bedrijfshulpverlening en preventiemedewerkers georganiseerd heeft. Daarnaast zijn er ook beleidsregels van Autoriteit Persoonsgegevens over hoe werkgevers en andere partijen gezondheidsgegevens van (zieke) werknemers mogen verwerken.
 
Om inzichtelijk te maken hoe bepaalde regels en voorschriften moeten worden nageleefd, zijn er een aantal instructievideo’s en voorlichtingsfilmpjes gemaakt met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Deze filmpjes zijn tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van SZW, in samenwerking met de Arbo Unie.
 
Stigas is een organisatie die werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sectoren adviseert over gezond en veilig werken. Daarnaast ondersteunt Stigas bij het onder controle krijgen en terugdringen van verzuim en het plannen van de re-integratie. Stigas maakt deel uit van de sociale regelingen van Colland

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier