Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Correctiegesprek

Een correctiegesprek is een eenrichtingsgesprek tussen werkgever en medewerker. Een dergelijk gesprek, ook wel aangeduid met de term disciplinegesprek, wordt gevoerd wanneer een medewerker in de ogen van de werkgever een bepaalde grens overschreden heeft. Het doel van het gesprek is de medewerker dit duidelijk aan te geven en verwachtingen uit te spreken om ongewenst gedrag in de toekomst te voorkomen. Zo kan het zijn dat een medewerker bepaalde regels of procedures niet naleeft, het werk niet goed uitvoert of bijvoorbeeld ongewenst gedrag vertoont jegens u, andere werknemers of derden. Vaak heeft de werkgever, voorafgaand aan het correctiegesprek, al een of meerdere keren de medewerker hierover feedback gegeven.
 
Een correctiegesprek voeren is niet altijd even gemakkelijk. Het betreft een formeel gesprek dat de werkgever voert vanuit zijn/haar hiërarchische positie. Wanneer u echter een medewerker niet (tijdig) aanspreekt op bijvoorbeeld ongewenst gedrag, een verkeerde werkhouding of onvolkomenheden in het werk, kan dit resulteren in ergernissen. Bovendien ontneemt u de desbetreffende medewerker de kans van gemaakte fouten te leren. Iedereen heeft immers zijn of haar blinde vlekken.
Een correctie- of disciplinegesprek bestaat uit de volgende fasen:

  • Voorbereidingsfase
  • De inleiding van het gesprek: doel en opzet van het gesprek
  • De aanleiding benoemen: de feiten
  • Verhelderingsfase
  • Oplossingsfase
  • Afronding: afspraken maken

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!