Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Ontwikkelscan en Agro-opleidingshuis

Met de Ontwikkelscan kan de behoefte aan ontwikkeling van medewerkers op een heel eenvoudige manier in kaart gebracht worden. Zowel werkgever als werknemer vullen een scorelijst in die helemaal op maat gemaakt is voor de functie die de werknemer binnen het bedrijf vervult. Alle taken die bij de functie horen zijn in de scan uitgewerkt en na het invullen , wat meestal niet langer dan een kwartiertje duurt, zien werknemer en werkgever precies waar de werknemer in zijn functie ontwikkelmogelijkheden heeft.
Aan iedere beoordeling wordt door de Ontwikkelscan een opleidingsadvies gekoppeld. Hierin is direct duidelijk welke cursus of opleiding goed aansluit bij de punten die de medewerker zou kunnen ontwikkelen.
 
Doordat zowel werkgever als werknemer het functioneren beoordelen is de Ontwikkelscan een uitstekende basis voor een functioneringsgesprek. De scan biedt een goede leidraad voor het gesprek. Het functioneringsgesprek krijgt de juiste diepgang en inhoud; het gaat over het functioneren van de medewerker op taakniveau.
Ook voor de ondernemer zelf komt er snel een scan waar de ondernemer zich zelf een spiegel mee kan voorhouden.
 
De scan draait al in de glastuinbouw, de fruitsector,de vollegrondstuinbouw en de de bloembollensector zowel voor kwekerij als voor  handel/export. Eind 2013 is de ontwikkelscan ook beschikbaar voor boomkwekerijen.
Voor meer informatie over de ontwikkelscan kunt u terecht bij de scholingsadviseurs.
De ontwikkelscan ontwikkelt door het Agro Opleidingshuis. In het Agro Opleidingshuis werken sinds 2011 diverse primaire sectoren, de vakorganisaties en de groene opleiders samen aan de ontwikkeling en scholing van werkenden in de agro-, food- en tuinbouwketen. Het “huis” is gaandeweg gebouwd en is nu het platform voor bedrijfstak scholing, Leven Lang Leren en voor de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
Het Agro Opleidingshuis biedt medewerkers en ondernemers in de deelnemende sectoren de mogelijkheid om op een efficiënte en effectieve manier aan de slag te gaan met scholing en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast geeft het opleiders de mogelijkheid hun scholingsaanbod aan te laten sluiten op de behoeften in de branche. Meer informatie over het Agro Opleidinghuis is te vinden op www.agroopleidingshuis.nl.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!