Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Cao en loon

Bij het bepalen van het salaris wordt in de regel rekening gehouden met o.a. de functie, werkervaring, leeftijd en het opleidingsniveau van de medewerker. Het salaris wordt bepaald per tijdseenheid zoals een maand, vier weken of per uur. Loon per eenheid verkochte of gemaakte eenheden (stukloon) mag alleen wanneer de onderkant niet lager is dan het cao-loon. Het overeengekomen salaris wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
 
Echter, in veel sectoren hebben werkgevers en werknemers een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten. Hierin worden afspraken vastgelegd over arbeidsvoorwaarden, zoals het loon. Door cao-bepalingen kan het daarom bijvoorbeeld zo zijn dat de medewerker recht heeft op een hoger loon dan u in eerste instantie wilde afspreken. Er gelden diverse agrarische cao’s. Wanneer uw bedrijf onder een van deze cao’s valt, dient u o.a. bij de loonbepaling rekening te houden met de afspraken uit de betreffende cao.
 
Per cao zijn loontabellen opgesteld. Om de functies onderling naar de zwaarte van het takenpakket en de bijbehorende verantwoordelijkheden te kunnen belonen is het functiehandboek voor de agrarische sectoren opgesteld.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!