Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Do's en dont's tijdelijk dienstverband

Het voordeel van een tijdelijk dienstverband is dat het u de nodige flexibiliteit biedt. Deze flexibiliteit kan echter verloren gaan wanneer u zich niet aan de regels houdt, waardoor bijvoorbeeld een tijdelijk contract over kan gaan in een vast contract. Om dit te helpen voorkomen de volgende tips:

  1. Leg het aantal toegestane en reeds verbruikte schakels vast in een document en bewaar dit in het personeelsdossier. Dit voorkomt ongewenste verrassingen. U kunt telkens nagaan hoeveel schakels er zijn verbruikt en hoelang een medewerker eventueel nog op tijdelijke basis kan worden tewerkgesteld.
  2. Neem een tussentijdse opzeggingsbevoegdheid in het contract op. Alleen wanneer u dit schriftelijk met de medewerker bent overeengekomen, kunt u de tijdelijke arbeidsovereenkomst opzeggen voordat de overeengekomen duur is verstreken. In dat geval zijn de opzegtermijnen en  opzegverboden van toepassing en is een ontslagvergunning van het UWV vereist. Een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid kan als volgt in de arbeidsovereenkomst worden omschreven: de arbeidsovereenkomst kan tussentijds door ieder der partijen worden opgezegd met inachtneming van de bij de cao voorgeschreven opzegtermijnen.
  3. Zet in uw agenda de afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd circa zes weken voor de einddatum. Per 1 januari 2015 bent u verplicht om tijdelijke werknemers uiterlijk één maand voor het einde van een contract (van zes maanden of langer) schriftelijk op de hoogte te stellen of het contract wel of niet wordt verlengd.

In het hoofdstuk arbeidsovereenkomst herstellen of beëindigen vindt u meer informatie over het ontslaan van medewerkers.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!