Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Zorgplicht werkgever

Als werkgever krijgt u te maken met verschillende verplichtingen, zoals de zorgplicht vanuit de arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet). Wanneer u niet de vereiste maatregelen treft, bestaat het risico dat u aansprakelijk bent tegenover uw medewerkers voor eventuele schade.
De zorgplicht houdt onder andere in dat de werkgever voorlichting dient te geven over de risico’s op het werk, de te nemen voorzorgsmaatregelen en de organisatie omtrent arbeidsomstandigheden. In de praktijk betekent dit dat u als werkgever werkinstructies moet opstellen, deze moet communiceren naar uw medewerkers en moet toezien op de naleving ervan. In het geval van het werken met buitenlandse werknemers vormt taal een extra moeilijkheid. De opgestelde werkinstructies dienen dus te worden vertaald.
 
Het valt aan te bevelen de werknemer middels een handtekening te laten vastleggen dat hij  de werkinstructies heeft gelezen en/of gehoord en begrepen. Dit geldt ook voor eventuele periodieke herhalingen van de informatie. Voor grotere bedrijven kan een instructievideo een praktische oplossing zijn. In de agrarische en groene sector ondersteunt de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) de werkgever bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Zij hebben zelfs BHV instructies beschikbaar in Nederlands en Pools
 
Wanneer uw medewerker een andere taal spreekt dan uzelf, brengt dit ook consequenties met zich mee voor bijvoorbeeld de cultuur en sociale interesse op uw bedrijf. Gebruiken en tradities kunnen verschillen met de Nederlandse, soms is het lastiger vragen naar bijvoorbeeld het sociaal leven van de werknemer. Ondanks dat dit moeilijker gaat, probeer u toch te verplaatsen in uw medewerkers. Interesse naar de werknemer werkt heel goed voor het gevoel van betrokkenheid en waardering van uw werknemer, wat arbeidsmotivatie bevordert.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!