Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Controle op de werkvloer

De Inspectie SZW, de vreemdelingenpolitie, het UWV of de Belastingdienst kunnen de werkplek bezoeken om controles uit te voeren. Dit wordt een waarneming ter plaatse genoemd. Wanneer deze instanties vragen naar een identificatie moet men zich kunnen identificeren met een origineel identiteitsbewijs. Wanneer geen identificatie kan plaatsvinden heeft de instantie het recht om de persoon in kwestie mee te laten nemen door de politie naar het politiebureau. Dit voor verder onderzoek. Deze verplichting geldt zowel voor werknemers, inhuurkrachten, vrijwilligers of stagiairs.
 
Er wordt steeksproefgewijs en op basis van een vermoeden gecontroleerd op de juiste toepassing van cao, aanwezigheid tewerkstellingsvergunningen, aanwezigheid identificatiebewijzen, urenadministratie, verloningen en dergelijke.
 
Voor een buitenlandse arbeidskracht gelden dezelfde administratieve- en cao verplichtingen als voor regulier personeel.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!