Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Uitbreiden naar MFL bedrijf

Het is belangrijk dat agrarische ondernemers die interesse hebben in verbredingsactiviteiten zich goed afvragen wat bij henzelf, hun omgeving en hun bedrijf past. Zie deze link naar een brochure over de verschillende zaken die onder de multifunctionele sector vallen. Het opstellen van een ondernemersplan helpt u bij het concreet en duidelijk formuleren van uw plannen en daarmee de gevolgen te overzien.
 
Verder is - voor mensen die zich breed willen oriënteren - door WUR (Praktijk onderzoek Plant & Omgeving) de Kansenscanner Verbrede Landbouw ontwikkeld. De kansenscanner vertelt u waar u de juiste vaardigheden voor hebt, wat het best bij u en uw bedrijf past en welke kansen uw omgeving u biedt. De brochure Kansenscanner is hier te vinden.
De Kamer van Koophandel  en de Belastingdienst geven ook diverse informatie over het starten van het eigen bedrijf. 
 
Leren van geleerde lessen
De multifunctionele sector bestaat nu zo’n 15 jaar. Deze brochure kijkt terug op deze periode en geeft adviezen voor verdere professionalisering.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!