Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Stimuleren van vakantieopname

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om vakantie op te nemen. Omdat vakantiedagen zowel een financiële en praktische waarde kennen is het wel verstandig de werknemers te stimuleren hun vakantiedagen op te nemen. De waarde van de vakantiedagen kan veranderd zijn omdat de werknemer bijvoorbeeld een loonsverhoging heeft gehad. Daarnaast vindt er een afrekening plaats van de niet-opgenomen vakantiedagen wanneer een werknemer uit dienst treedt. Het opsparen is echter sinds 2012 wel lastiger in verband met de verjaringstermijnen van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.
Als werkgever stimuleer je werknemers om vakantie op te nemen door het onderwerp vakantie en de verjaringstermijn van vakantiedagen regelmatig ter sprake te brengen, zoals tijdens werkoverleg of  functioneringsgesprekken.
 
De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de minimumvakantie (de wettelijke vakantiedagen) op te nemen. In principe dient de werkgever wel in te stemmen met de vakantiewensen van de werknemer. De werkgever heeft twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken op een vakantie aanvraag. Bijvoorbeeld als de vakantiewens van de werknemer grote problemen oplevert voor het bedrijf. U kunt bezwaar maken als er gewichtige redenen zijn.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!