Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Schaalvergroting

Voor de meeste agrarische bedrijven in Nederland geldt dat deze in de afgelopen jaren gegroeid zijn. Het  totale aantal land- en tuinbouwbedrijven is in de laatste tientallen jaren sterk afgenomen, terwijl het areaal aan beschikbare landbouwgrond gelijk is gebleven, of slechts beperkt is afgenomen. Bedrijven worden gemiddeld genomen dus steeds groter. Dat kan gaan om groei in hectares land per bedrijf, maar ook om groei van het aantal dieren wat men melkt of opfokt. De groei van het bedrijf heeft voor allerlei aspecten van de bedrijfsvoering gevolgen: machines, personeel, huisvesting, mest, enzovoort. Wat de gemiddelde agrarische ondernemer zich minder realiseert is dat de groei van zijn bedrijf ook wel eens zou kunnen betekenen dat de rechtsvorm waarin hij zijn bedrijf runt, niet meer goed past. Niet meer, want de rechtsvorm van uw onderneming is in de meeste gevallen een keuze geweest in het verleden.
 
Een voorbeeld:

Op basis van de omstandigheden van 1976 is een keuze gemaakt voor een maatschap. Toen telde het bedrijf van uw vader 30 melkkoeien, had hij 20 ha in eigendom en pachtte hij nog 5 ha erbij. De financiële situatie toen was niet optimaal; er waren veel schulden. Uw vader had geen personeel. Inmiddels heeft u het bedrijf overgenomen. Nu worden er 150 koeien gemolken, is er 80 ha grond in eigendom, ruilt u grond uit met een akkerbouwer in de buurt, heeft u 2 vaste medewerkers in dienst en op gezette tijden  huurt u nog iemand in via een uitzendbureau. De financiële situatie is goed te noemen. Schulden zijn omgezet in reserves, u heeft volop groeiplannen, en u denkt na over een extra bedrijfsactiviteit. Bovendien bent u van plan om op korte termijn te gaan trouwen.

 
In een situatie als deze is de kans groot dat de maatschap niet meer de meest optimale rechtsvorm is voor uw bedrijf. Er zal een gedegen analyse gemaakt moeten worden van uw huidige situatie om te kunnen beoordelen welke rechtsvorm voor u het meest voordelig is. Daarbij zijn zaken als aansprakelijkheid, investeringsbehoefte, de omvang van de winst, risico’s, personeel, taakverdeling en zeggenschap binnen het bedrijf, en toekomstperspectieven van groot belang. Afhankelijk van uw eigen kennis en kunde is advies van een deskundige aan te raden.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!