Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Wettelijke verplichtingen

Zowel voor de werkgever als de werknemer is er een aantal wettelijke verplichtingen waar u zich aan dient te houden. In het kader van ziekteverzuimbeleid moet u zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. U kan hiervoor een contract sluiten met een arbodienst. Een andere verplichting is de loondoorbetalingsverplichting. Een overzicht van deze wettelijke verplichtingen is hier weergegeven.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!