Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Minimumloon en vakantiebijslag

Iedere werknemer tussen de 23 en 65 jaar oud moet ten minste het Nederlands wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dit geldt ook voor flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten en buitenlandse werknemers. Ook als het gaat om buitenlandse werknemers die u inhuurt of via aan- of onderaanneming laat werken, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minstens het minimumloon krijgen.
 
De cao's voor Glastuinbouw en Open Teelten zijn algemeen verbindend verklaard, wat betekent dat de omschreven arbeidsvoorwaarden, waarin ook loontabellen, voor de hele sector gelden. Zie voor meer informatie de betreffende cao.

 
> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - hoofdstuk 4, 5 en 6
Cao Glastuinbouw - hoofdstuk 4, 5 en 6
Cao Open Teelten  - hoofdstuk 4 en 6

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!