Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is een gesprek van de leidinggevende met de medewerker over het functioneren van de medewerker in het afgelopen jaar. Anders dan het  functioneringsgesprek is het meer een eenrichtingsgesprek: de leidinggevende doet vooral het woord, de invloed van de medewerker beperkt zich meer zich tot het maken van afspraken. Naast het functioneren van de medewerker in het afgelopen jaar, worden er ook afspraken gemaakt voor de komende periode. Als laatste komen de consequenties voor salaris en andere arbeidsvoorwaarden aan de orde.
 
Aan het begin van het gesprek geeft de leidinggevende zijn oordeel aan de medewerker en licht dit toe. De medewerker krijgt de ruimte om hierop te reageren, maar dat heeft geen consequenties voor het oordeel. Aan het eind van het gesprek komen de consequenties van het oordeel aan bod en worden afspraken voor de toekomst gemaakt.
 
Een format voor het voeren van een beoordelingsgesprek vindt u onder deze link. Deze link  geeft informatie over de voorbereiding van een gesprek.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!