Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Werkoverleg invoeren

Werkoverleg van de één op de andere dag invoeren is moeilijk. Medewerkers zijn er niet aan gewend en misschien is het ook wel onduidelijk wat nu precies de bedoeling is. Daarom is het goed om ‘rustig’ te beginnen, bijvoorbeeld met een ‘verlengde koffiepauze’. U zou een vel papier in de kantine op kunnen hangen, waarop de medewerkers mogelijke gespreksonderwerpen aan kunnen geven. Vervolgens kan het werkoverleg steeds meer gestructureerd worden.
Er is een aantal zaken waarmee u rekening moet houden bij de invoering van een werkoverleg:
 
1. Denk na over de aanpak van het werkoverleg, bijvoorbeeld:
           - hoe vaak vindt het overleg plaats (let op regelmaat)?
           - hoe gaat u een werkoverleg voorbereiden?
           - wat is de samenstelling van de groep?
           - welke (vaste) onderwerpen stelt u aan de orde?
           - hoe ziet de verslaglegging eruit en wie verzorgt dit?
           - is er een geschikte ruimte binnen het bedrijf om een werkoverleg te houden?
 
2.  Bij de invoering van werkoverleg is het belangrijk dat u de medewerkers invloed wilt geven. Daarbij gaat het zowel om het inbrengen van ideeën en voorstellen als om besluitvorming. Als dit niet mogelijk is bij een bepaald onderwerp, leg dan uit waarom dat zo is. Aan de andere kant mag u van de medewerkers verwachten dat zij bereid zijn actief deel te nemen aan het werkoverleg.
 
3.  Werkoverleg vindt plaats tussen leidinggevende en alle directe medewerkers. Binnen bedrijven met meer personeel en meerdere hiërarchische lagen heeft het de voorkeur om per afdeling een werkoverleg te organiseren. Iedere leidinggevende houdt op zijn beurt een werkoverleg met collega’s en chef. Op deze manier vindt er een verticale ‘doorsluizing’ van beneden naar boven plaats en omgekeerd.
 
4.   Het is belangrijk dat binnen het hele bedrijf voor iedereen duidelijk is wat een werkoverleg is en kan betekenen voor de onderneming. Werkoverleg als middel om met elkaar te communiceren moet onderdeel van de bedrijfscultuur worden. Zowel directie als leidinggevenden en uitvoerende medewerkers moeten achter het werkoverleg staan. Als de directie niet wil en de werkvloer wel, dan is er grote kans dat verbeteringsvoorstellen van de werkvloer niet worden uitgevoerd en verdwijnt de motivatie bij de medewerkers. Als de directie wel wil maar de werkvloer niet, dan zal een werkoverleg zonder resultaten blijven. Daarom is het van belang dat bij invoering van een werkoverleg direct
resultaten zichtbaar zijn, zodat de motivatie om daaraan actief deel te blijven nemen toeneemt.
 
5.   De voorzitter van het werkoverleg speelt een cruciale rol om het werkoverleg tot een succes te maken. Voorzitterschap vereist dat u boven de groep kunt staan en veel hangt dan ook af van de leidinggevende capaciteiten.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!