Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Faillissement of collectief ontslag

Bij faillissement of surceance van betaling kunnen werknemer en curator beiden het initiatief nemen om het dienstverband op te zeggen. Er geldt een maximale opzegtermijn van 6 weken. De curator hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen.
Wanneer uw bedrijf in financiële problemen verkeert en u het loon van uw werknemers niet meer kunt betalen, kan er sprake zijn van blijvende betalingsonmacht. Is hiervan sprake, dan kan UWV de betalingsverplichting gedurende een aantal weken overnemen; de werknemers ontvangen dan tijdelijk een uitkering wegens betalingsonmacht.
 
Indien u als werkgever 20 of meer werknemers in een periode van 3 maanden wilt ontslaan, is er sprake van collectief ontslag. Volgens de Wet melding collectief ontslag dient u dit voornemen te melden bij de vakbonden en UWV.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!