Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Gedeeltelijke werkhervatting

De gezondheid van een arbeidsongeschikte werknemer kan verbeteren. Zo kan er een punt komen waarop de werknemer weer gedeeltelijk aan het werk kan (soms te beginnen op arbeidstherapeutische basis). 
 
Gedeeltelijke werkhervatting en geen Ziektewetuitkering
Gaat de werknemer gedeeltelijk weer werken en ontvangt deze geen Ziektewetuitkering, dan hoeft de werkgever hem niet beter te melden bij UWV. De werkgever gaat door met het opbouwen van het re-integratiedossier. Uiteraard wordt er in het re-integratiedossier vastgelegd dat de werknemer deels weer werkzaam is.
 
Werkhervatting
Voor een medewerker kan het, vooral na een langere periode van verzuim, lastig zijn gelijk weer voor het oorspronkelijk aantal uren aan de slag te gaan. Om de terugkeer naar werk te vergemakkelijken kunnen werkgever en werknemer afspreken gedeeltelijk te hervatten, voor bijvoorbeeld eerst een paar dagen 50%. Het verdient de voorkeur de medewerker zelf aan te laten geven hoe het opbouwschema eruit zal moeten zien, omdat dit de motivatie van de medewerker bevordert. Het opbouwschema dient aan de arbodienst doorgegeven te worden, als deze al niet in overleg met de arbodienst is opgesteld.
 
Arbeidstherapeutische basis 
Een andere vorm van gedeeltelijk werken is werken op arbeidstherapeutische basis, waarbij de werknemer volledig ziek gemeld blijft. Soms kan de belastbaarheid van de zieke medewerker (nog) niet worden vastgesteld. De bedrijfsarts kan dan werken op arbeidstherapeutische basis inzetten om hier duidelijkheid over te krijgen. Werken op arbeidstherapeutische basis is geen standaard re-integratiemiddel dat bij elke re-integrerende werknemer toegepast kan of moet worden. Het doel is altijd het vaststellen van de belastbaarheid.

Zolang een werknemer zijn werk verricht op arbeidstherapeutische basis is hij officieel nog ziek. Het uitgangspunt is om arbeidstherapie kortdurend (maximaal zes weken) toe te passen. Meestal is een periode van enkele dagen tot enkele weken voldoende om inzicht te krijgen in de belastbaarheid en te bepalen of een vervolgstap naar werkhervatting mogelijk is. Als het werken op arbeidstherapeutische basis geen uitsluitsel geeft, kunnen werkhervatting en werken op arbeidstherapeutische basis ook gecombineerd worden. De bedrijfsarts kan ervoor kiezen om deze uitbreiding eerst uit te proberen op basis van werken op arbeidstherapeutische basis.
 
Ziektewetuitkering en werkhervatting
Is een werknemer arbeidsongeschikt en ontvangt deze een Ziektewetuitkering, dan moet een hervatting van werkzaamheden worden gemeld bij UWV. Een werknemer die een Ziektewetuitkering ontvangt kan namelijk nooit meer verdienen dan 100% van het oorspronkelijke loon. De Ziektewet is een aanvulling op het loon. Het verdiende loon wordt in mindering gebracht op de Ziektewetuitkering. Gaat een werknemer deels aan het werk dan gaat de werkgever/casemanager door met de opbouw van het dossier. Wijzigingen aan UWV kunt u doorgeven met een formulier. 
 
Voor meer informatie over het reintegreren van een zieke werknemer kunt u terecht bij het UWV werkbedrijf

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!